administrator 发表于 2018-8-6 23:09:49

请过往的朋友们为秋官投票!!!

金曲捞投票,希望大家把票都投给秋官的留香曲!!!
投票地址:http://activity.mobile.kugou.com/activity/goldenMelody2018/rank.html?qi=3

administrator 发表于 2018-8-21 20:01:50

http://activity.mobile.kugou.com/activity/goldenMelody2018/rank.html?qi=5
投票地址更新!
页: [1]
查看完整版本: 请过往的朋友们为秋官投票!!!